VIOAI-Vietnam - PHÂN LOẠI ẢNH CHỤP VIÊN THUỐC

Organized by tien-nh

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong phân loại ...

May 19, 2024-Jul 03, 2024
43 participants


IOAI-Vietnam TÓM TẮT VĂN BẢN Y SINH

Organized by ngminhhieu

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong việc tóm ...

May 19, 2024-Jul 03, 2024
43 participants


IOAI-Vietnam: DỰ ĐOÁN CHỈ SỐ BỤI MỊN PM2.5

Organized by ngminhhieu

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong dự đoán ...

May 19, 2024-Jul 03, 2024
44 participants


AI Hackathon: Face Analysis Challenge

Organized by pendulum

Cuộc thi được đồng tổ chức bởi PIXTA Vietnam, Co-Host AI, Viblo, HUB Network, iHUB,.. dành riêng cho cộng đồng ...

Jan 07, 2024-Jan 20, 2024
141 participants


VLSP 2023 – VCP Challenge - Vietnamese Constituency Parsing (Private Test)

Organized by linhhm

VLSP 2023 – VCP Challenge - Private Test

Nov 12, 2023-Nov 25, 2023
4 participants


VLSP 2023 – VCP Challenge - Vietnamese Constituency Parsing (Public Test)

Organized by linhhm

VLSP 2023 – VCP Challenge - PublicTest

Nov 01, 2023-Nov 17, 2023
7 participants


UCC AI Quest 2023

Organized by ucc-ai-quest

Working on AI solutions together

Oct 25, 2023-Feb 08, 2024
82 participants


VLSP 2023 - VSASV Shared task

Organized by cocosda-msv-organizer

VLSP 2023 challenge on Vietnamese Spoofing-Aware Speaker Verification Shared Task

Oct 19, 2023-Nov 18, 2023
16 participants


VLSP2023 ComOM shared task

Organized by catcd

VLSP 2023 challenge on Comparative Opinion Mining from Vietnamese Product Reviews

Oct 15, 2023-Nov 03, 2023
45 participants


VLSP 2023 ASR/SER Challenge

Organized by vlsp_asr_organizer

Some description here

Sep 20, 2023-Nov 17, 2023
8 participants


DopikAI's LLM Challenge

Organized by dopikai

DopikAI LLM Challenge 2023 - cuộc thi đầu tiên benchmark LLM trên tiếng Việt

Sep 05, 2023- No end date
88 participants


Viettel Hearted AI Challenges

Organized by vhac-organizers

Cuộc thi AI lớn nhất tập đoàn Viettel

Sep 01, 2023-Oct 11, 2023
451 participants


AIHub Bundle Example

Organized by tungdpk

Some description here

Aug 21, 2023-Nov 30, 2023
10 participants


AIHub Bundle Example

Organized by ai4sec-organizers

Some description here

Aug 21, 2023-Nov 30, 2023
7 participants


SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Spoken Language Understanding Challenge

Organized by sangdv

Bài toán hiểu ngôn ngữ tự nhiên dạng nói tiếng Việt

Aug 08, 2023-Oct 29, 2023
31 participants


SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Handwritten Text Recognition

Organized by sangdv

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong việc nhận ...

Aug 08, 2023-Oct 29, 2023
34 participants


MLOps Marathon 2023

Organized by mlops-organizers

The first MLOps competition in Vietnam

Jun 04, 2023-Aug 27, 2023
592 participants


VLSP 2022 – VTB Challenge - Vietnamese Constituency Parsing (Private Test)

Organized by linhhm

VLSP 2022 – VTB Challenge - Private Test

Nov 12, 2022-Nov 15, 2022
7 participants


VLSP 2022 – VTB Challenge - Vietnamese Constituency Parsing

Organized by linhhm

VLSP 2022 – VTB Challenge - Vietnamese Constituency Parsing

Nov 03, 2022-Nov 15, 2022
10 participants


VLSP2022 AbMusu task

Organized by abmusu.vlsp2022

Vietnamese Abstractive multi-document summarization

Nov 01, 2022-Dec 31, 2100
39 participants


O-COCOSDA and VLSP 2022 - A-MSV Shared task

Organized by cocosda-msv-organizer

Multilingual speaker verification shared-task organized by VLSP and COCOSDA

Oct 07, 2022-Oct 17, 2022
25 participants


VLSP 2022 ASR Challenge: Task-1

Organized by vlsp_2022_asr_organizer

Some description here

Sep 19, 2022-Oct 31, 2022
12 participants


VLSP 2022 ASR Challenge: Task-2

Organized by vlsp_2022_asr_organizer

Some description here

Sep 19, 2022-Oct 31, 2022
10 participants


O-COCOSDA and VLSP 2022 - Indic MSV Shared task - I-MSV

Organized by cocosda-msv-organizer

Multilingual speaker verification shared-task organized by VLSP and COCOSDA

Sep 15, 2022-Oct 16, 2022
15 participants


AI4VN 2022 - VAIPE: Medicine Pill Image Recognition Challenge

Organized by anhduy0911

Cuộc thi tìm kiếm và phát triển các thuật toán AI nhận dạng chính xác tên các loại thuốc uống ...

Jul 16, 2022-Sep 17, 2022
195 participants


AI4VN 2022 - Air Quality Forecasting Challenge

Organized by ngminhhieu

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong việc dự ...

Jul 14, 2022-Dec 24, 2022
51 participants


BKAI-NAVER Challenge 2022 - Vietnamese Scene Text Detection and Recognition

Organized by sangdv

Cuộc thi nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong phát hiện ...

Apr 01, 2022-May 22, 2022
153 participants


BKAI-NAVER Challenge 2022 - Vietnamese Intent Detection and Slot Tagging

Organized by sangdv

Trong cuộc thi này, chúng ta sẽ dịch các câu lệnh của người dùng bằng cách trích xuất ý định ...

Apr 01, 2022-May 22, 2022
103 participants


BKAI-NAVER Challenge 2022 - Body Segmentation and Gesture Recognition

Organized by sangdv

Mục tiêu của cuộc thi là đưa ra các giải pháp nhận diện diện cử chỉ hành động của con ...

Apr 01, 2022-May 22, 2022
100 participants


Intent Detection and Slot Filling

Organized by vietvq_organizers

Trong cuộc thi này, chúng ta sẽ dịch các câu lệnh của người dùng bằng cách trích xuất ý định ...

Mar 18, 2022-May 19, 2022
2 participants


VLSP2021 - Vietnamese Speaker Verification

Organized by sv-vlsp2021-organizers

Speaker verification shared-task organized by VLSP

Oct 02, 2021-Nov 07, 2021
19 participants


VLSP2021 - Vietnamese Machine Reading Comprehension

Organized by vlsp-mrc-2021-organisers

Machine Reading Comprehension (MRC) has lately emerged as an area in computational linguistics (CL) in which automatic systems are developed ...

Sep 30, 2021-Oct 27, 2021
133 participants


VLSP2021 vieCap4H Challenge: Legacy Version

Organized by viecap4h-organizers

Humans are unique in their capability to interpret and describe their visual perception in natural language. Although modern AI has ...

Sep 24, 2021- No end date
52 participants


VLSP2021 vieCap4H Challenge: Automatic image caption generation for healthcare domains in Vietnamese

Organized by viecap4h-organizers

Humans are unique in their capability to interpret and describe their visual perception in natural language. Although modern AI has ...

Sep 24, 2021-Oct 25, 2021
84 participants


AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round)

Organized by aicovidvn115m-organizers

AICovidVN 115 Millions Challenge (AICV-115M) được khởi động nhằm hiện thực hoá khả năng phát hiện nguy cơ có Covid-19 ...

Jul 28, 2021-Aug 28, 2021
136 participants


AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Warm-up Round)

Organized by aicovidvn115m-organizers

AICovidVN 115 Millions Challenge (AICV-115M) được khởi động nhằm hiện thực hoá khả năng phát hiện nguy cơ có Covid-19 ...

Jun 21, 2021-Jul 28, 2021
318 participants


Legacy version of HSD2019-SHARED Task - Hate Speech Detection on Social Networks

Organized by hsd2019-organizers

On social network sites (SNSs), such as Facebook, Twitter, the threat of abuse and harassment online makes many SNS users ...

Jan 01, 2021- No end date
40 participants


Mobile-Captured Image Document Recognition for Vietnamese Receipts (MC-OCR) - Legacy

Organized by mc-ocr-organizers

In this competition, we would like to tackle a problem of receipt recognition analysis i.e., the text recognition of ...

Dec 18, 2020- No end date
166 participants


Reliable Intelligence Identification on Vietnamese SNSs (ReINTEL) - 2020

Organized by reml

This challenge aims to identify a piece of information shared on social network sites (SNSs), is reliable or unreliable. With ...

Nov 28, 2020- No end date
24 participants


Learn how to create your own competition.