AI Hackathon: Face Analysis Challenge

Organized by pendulum - Current server time: May 27, 2024, 3:47 a.m. UTC

First phase

public-test
Jan. 7, 2024, midnight UTC

End

Competition Ends
Jan. 20, 2024, midnight UTC

AI Hackathon: Face Analysis Challenge

Trang Website chính thức của cuộc thi: https://hackathon.pixta.vn/

CHALLENGE CỦA CUỘC THI: 
 • Mục tiêu của Challenge là tạo ra những giải pháp có tác động và đột phá về phân tích toàn diện các đặc điểm của khuôn mặt.
 • Các đội thi sẽ xây dựng ý tưởng và ứng dụng công nghệ để xác định toàn bộ các đặc điểm của khuôn mặt con người bao gồm:Giới tính, Độ tuổi, Dân tộc, Màu da, Đeo khẩu trang/ Không đeo khẩu trang, Cảm xúc, Định danh khuôn mặt,... 
 • Các đội tham gia sẽ xây dựng giải pháp sáng tạo mô hình có khả năng nhận biết tự động tất cả các đặc điểm trên dựa trên các dữ liệu mà ban tổ chức cung cấp. 
 
THỂ LỆ CỦA CUỘC THI: 
 • Các đội thi sẽ có Mentor hỗ trợ và tham gia vào buổi Tech Meet Up (Online) để được hỗ trợ về bài làm của đội.
 • Các đội thi sẽ được cung cấp dữ liệu cần thiết để xây dựng sản phẩm của nhóm.
 • Khi tham gia cuộc thi, các thí sinh đồng ý với các quy định của cuộc thi. Các thí sinh phải cam đoan rằng Bài dự thi của bạn là bài làm của bạn và nhóm của bạn, do đó, bạn là người sở hữu và chủ sở hữu độc quyền của Bài dự thi.
 • Các thí sinh không được phép sao chép, chia sẻ dữ liệu do BTC cung cấp cho bên thứ 3 bất kỳ mà chưa được sự đồng ý, cho phép từ BTC.
 • Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Ban Giám Khảo và cuộc thi.
TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH
 • 14/12 - 04/01: Đăng ký đội thi và Workshop.
 • 04/01 - 18/01: Vòng thi số 1 và Tech Meet Up dành cho các đội thi lọt vào vòng thi số 1.
 • 18/01 - 27/01: Chung kết và trao giải.

Tiêu chí chấm điểm chung

Xem tại đây

Tiêu chí cho độ chính xác và một vài lưu ý khi submit

1. Format

 • Định dạng file: CSV

 • Tên file (bắt buộc trùng): answer.csv

 • Các trường bắt buộc: file_name và image_id (ánh xạ từ file_name sang image_id đã được cung cấp ở file đính kèm file_name_to_image_id.json )

 • Định dạng bbox: x, y, w, h.

  ‼️Lưu ý sau khi xuất file csv, bbox từ kiểu list sẽ tự động chuyển về kiểu str ‘[x, y, w, h]’ (dạng đúng để đánh giá)

 • Các attributes khác có giá trị như tập public_data đã cung cấp trước đó.

2. Cách submit lên hệ thống aihub.ml

Sau khi đã có dữ liệu theo format trên, tiến hành nén thành file zip (ví dụ answer.zip) và nộp lên hệ thống. Lưu ý, file csv phải được nén trực tiếp, không nằm trong bất kì.

📁 Hãy tham khảo file sample_submission.zip để có thể submit một cách chính xác nhất!

(Thí sinh có thể access toàn bộ files và guidelines cụ thể trong mục Participate/Files/Public Data)

3. Tiêu chí đánh giá

Như đã đề cập, metric đo trên từng thuộc tính là:

 1. Vị trí của khuôn mặt - IOU (Average Precision với IoU threshold từ 0.5 - 0.95)

 2. Giới tính  - Accuracy

 3. Độ tuổi - Accuracy

 4. Cảm xúc - Accuray

 5. Tông màu da - Accuracy

 6. Chủng tộc - Accuracy

 7. Mang khẩu trang hay không - Accuracy

Tổng điểm:
Score = weight_1 * Average_Precision + weight_2 * gender_accuracy + ... 
Các thuộc tính khó: Độ tuổi, Cảm xúc, Tông màu da, Chủng tộc sẽ được đánh giá cao hơn các thuộc tính khác nên có weight lớn hơn.
Tổng điểm tối đa mà mỗi đội có thể nhận được là 30 điểm.

Lưu ý: Chỉ tính accuracy cho những trường hợp có bbox với IoU > 0.5

Tài liệu tham khảo:QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CUỘC THI 

 • Quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc loại bỏ tư cách tham dự. Ban tổ chức cuộc thi có toàn quyền quyết định chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ cuộc thi.
 • Bằng cách gửi kết quả cho cuộc thi, bạn đồng thuận việc công khai điểm số của mình tại hội thảo của cuộc thi và trong các kỷ yếu liên quan theo quyết định của Ban tổ chức. Điểm số có thể bao gồm nhưng không giới hạn các đánh giá định lượng được tiến hành tự động và thủ công, các đánh giá định tính, và các chỉ số đo mà ban tổ chức đánh giá là phù hợp. Bạn chấp nhận rằng quyết định cuối cùng liên quan đến việc chọn các chỉ số đo và giá trị điểm số nằm ở người ra đề.
 • Với việc tham gia cuộc thi, bạn xác nhận và công nhận rằng bạn đồng ý tuân thủ các luật và quy định hiện hành, đồng thời bạn không được vi phạm bất kỳ bản quyền, sở hữu trí tuệ hoặc bằng sáng chế nào của một bên khác đối với phần mềm mà bạn phát triển trong quá trình diễn ra cuộc thi và sẽ không vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào liên quan đến kiểm soát xuất khẩu, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.
 • Giải thưởng được trao dựa trên sự xem xét và xác minh của Ban tổ chức cuộc thi về tính đủ điều kiện của người dự thi và tuân thủ các quy tắc này cũng như tuân thủ các yêu cầu dành cho đội thắng cuộc.
 • Người tham gia trao cho Ban tổ chức cuộc thi quyền sử dụng các bài dự thi của bạn cũng như mã nguồn và dữ liệu được tạo và sử dụng để tạo bài dự thi cho bất kỳ mục đích nào và không cần phê duyệt thêm.
Điều kiện tham dự
 • Mỗi người tham gia phải tạo một tài khoản aihub để gửi giải pháp cho cuộc thi. Mỗi người chỉ được cấp phép duy nhất một tài khoản.
 • Cuộc thi diễn ra công khai, nhưng Ban tổ chức cuộc thi có thể quyết định bác bỏ quyền tham gia theo những cân nhắc riêng.
 • Ban tổ chức cạnh tranh có quyền loại bất kỳ người tham gia nào khỏi cuộc thi nếu, theo quyết định riêng của Ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi tin rằng người tham gia đã cố gắng phá hoại hoạt động hợp pháp của cuộc thi thông qua gian lận, lừa dối hoặc các hành vi tham dự không công bằng khác.
Quản lý đội tham gia
 • Số lượng người tham gia trong nhóm tối đa là 5 người.
 • Các đội thi không thể thay đổi thành viên sau khi vòng thi bắt đầu. 
Thể lệ nộp bài
 • Số lần gửi tối đa trong mỗi giai đoạn:
  • Giai đoạn 1 - Khởi động:
  • Public Test: 10 bài / ngày / đội
  • Giai đoạn 2 - Về đích:
  • Private Test: 05 bài / ngày / đội
 • Nội dung bài dự thi sẽ bị vô hiệu nếu toàn bộ hoặc một phần không đọc được, không đầy đủ, bị hư hỏng, bị thay đổi, giả mạo, có được thông qua các phương tiện gian lận hoặc trễ hạn. Ban tổ chức cuộc thi có quyền loại bất kỳ người dự thi nào gửi bài không tuân thủ tất cả các yêu cầu.
Dữ liệu
Bằng cách tải xuống hoặc truy cập dữ liệu do Ban tổ chức cuộc thi cung cấp theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý với các điều khoản sau:
 • Bạn sẽ không phân phối dữ liệu ngoại trừ mục đích phi thương mại và nghiên cứu học thuật.
 • Bạn sẽ không phân phối, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, chuyển nhượng, cấp phép phụ, nhúng, lưu trữ, chuyển nhượng, bán, giao dịch hoặc bán lại bất kỳ phần nào của dữ liệu do Ban tổ chức cuộc thi cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào.
 • Dữ liệu không được sử dụng để giám sát, phân tích hoặc nghiên cứu nhằm cô lập một nhóm cá nhân hoặc bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc phân biệt đối xử nào.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng dữ liệu của mình và sẽ bảo vệ và bồi thường cho Ban tổ chức cuộc thi, chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng dữ liệu.

THÔNG TIN VỀ QUY ĐỊNH BẢO MẬT 

Mục đích

Trong quá trình tổ chức sự kiện AI Hackathon: Face Analysis Challenge, để sự kiện diễn ra thuận lợi, mỗi bên đều cung cấp thông tin cho các bên còn lại mà bên cung cấp thông tin lại xem đó là thông tin bảo mật. Vì vậy, Các bên mong muốn thông qua Thỏa Thuận này thiết lập trách nhiệm, quyền hạn của các bên và phương thức xử lý đối với thông tin, dữ liệu giao dịch cần bảo mật và độc quyền.

Định nghĩa

Thông Tin Bảo Mật nghĩa là các thông tin về hoạt động hoặc kinh doanh hoặc bất kỳ thông tin nào khác bao gồm nhưng không giới hạn của Bên Cung Cấp Thông Tin tiết lộ dưới dạng hữu hình (giấy hoặc phương thức điện tử hoặc một hình thức khác) hoặc  dưới dạng vô hình (nói chuyện trực tiếp, gọi điện, trao đổi trong các buổi họp,…) được Bên cung cấp thông tin quy định cụ thể là thông tin bí mật hoặc độc quyền. Đối với thông tin cung cấp ở dạng vô hình, sẽ được bên Cung cấp thông tin tóm tắt lại bằng văn bản và quy định cụ thể là thông tin bí mật hoặc độc quyền trong vòng 7 ngày kể từ ngày cung cấp thông tin dưới dạng vô hình

Thông tin bảo mật không bao gồm

 • Thông tin mà Bên tiếp nhận nhận được một cách hợp pháp từ bên thứ ba không bị hạn chế tiết lộ thông tin và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

 • Thông tin đang được công khai trong phạm vi công cộng tại thời điểm tiết lộ. 

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên tiếp nhận thông tin

Bên tiếp nhận thông tin chỉ được sử dụng thông tin bảo mật cho mục đích của sự kiện. Bên tiếp nhận thông tin không được phép tiết lộ hoặc cho phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba hoặc cho nhân viên của Bên nhận, những người không được yêu cầu hoặc không có trách nhiệm xử lý thông tin, công việc giữa hai bên

Bên tiếp nhận thông tin sẽ chỉ định một người người chịu trách nhiệm quản lý bảo mật và yêu cầu người đó có trách nhiệm thực hiện các các biện pháp tránh việc thất thoát thông tin vi phạm quy định về bảo mật thông tin của Thỏa thuận này.

Bên tiếp nhận đồng ý rằng sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ bí mật và tránh tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin bí mật để tránh việc thông tin bị tiết lộ hoặc sử dụng bởi những người không phải là những người được ủy quyền theo Thỏa thuận này bất kỳ thông tin nào như vậy. Các biện pháp đó sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, mức độ bảo vệ cao nhất mà Bên tiếp nhận sử dụng để bảo vệ Thông tin bí mật.

Bên tiếp nhận đồng ý thông báo bằng văn bản cho Bên tiết lộ về bất kỳ hành vi lạm dụng, chiếm đoạt hoặc tiết lộ trái phép thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Thông tin bí mật mà Bên nhận có thể phát hiện. 

Bên tiếp nhận không được phép tiết lộ thông tin ngoại trừ trường hợp nhận được sự yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều tra vì lý do vi phạm quy định pháp luật. Trong trường hợp này, Bên tiếp nhận thông tin phải thông báo ngay cho Bên cung cấp thông tin trước.

Trao trả thông tin 

Bất kỳ tài liệu nào đã được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên nhận sẽ được Bên nhận trả lại ngay lập tức, kèm theo tất cả các bản sao của tài liệu đó hoặc bị tiêu hủy hoặc xoá bỏ vĩnh viễn trong vòng năm (05) ngày sau khi sự kiện kết thúc hoặc yêu cầu bằng văn bản của bên Tiết lộ. Theo tùy chọn của bên Tiết lộ, Bên nhận sẽ cung cấp chứng nhận bằng văn bản về việc tuân thủ Phần này.

Quyền sở hữu

Tất cả Thông tin bí mật sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Bên tiết lộ. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào hoặc bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Bên tiết lộ, cũng như Thỏa thuận này sẽ không cấp cho Bên nhận bất kỳ quyền nào đối với Thông tin bí mật của Bên kia ngoài quyền hạn chế đối với xem xét Thông tin bí mật đó chỉ với mục đích xác định xem có tham gia vào Mối quan hệ hay không. Bên nhận thừa nhận rằng Thỏa thuận không yêu cầu tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật nào, thông tin này sẽ được tiết lộ, chỉ theo lựa chọn của Bên tiết lộ, hoặc yêu cầu Bên tiết lộ tiếp tục với Mối quan hệ hoặc bất kỳ giao dịch nào liên quan đến mà Thông tin bí mật có thể được tiết lộ.

Ràng buộc

Các Bên hiểu rằng Thỏa Thuận này được ký kết một cách riêng biệt cho mục đích trao đổi Thông Tin Bảo Mật và Các Bên cũng không bị ràng buộc theo bất kỳ khía cạnh nào phải tham gia vào bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào trong tương lai.

Kiểm tra, giám sát

Bên cung cấp thông tin có quyền thực hiện các công việc nhằm mục đích kiểm tra chắc chắn rằng Bên tiếp nhận thông tin đang thực hiện đúng các điều khoản quy định tại thỏa thuận này.

Phạt và bồi thường

Các bên đồng ý rằng: Bất kỳ hành vi nào không thực hiện theo đúng quy định của Thỏa thuận sẽ được coi là hành vi vi phạm về Thỏa thuận bảo mật. Hành vi vi phạm có thể sẽ dẫn đến thiệt hại không thể khắc phục được mà: Đền bù về tiền bạc có thể không phải là biện pháp khắc phục đầy đủ cho bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này. Bên bị thiệt hại có thể được quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với bất kỳ vi phạm nào sẽ được quy định trong trường hợp cụ thể. Tuy nhiên các quy định sẽ được căn cứ theo luật pháp hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được hai bên cùng chấp thuận.

Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn không hòa giải được liên quan đến Thỏa thuận này hai bên sẽ dựa vào phán xét của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hợp lý phí pháp lý và chi phí mà bên thiệt hại phải chịu liên quan đến vụ kiện tụng đó, bao gồm, nhưng không giới hạn.

Thời hạn

Thỏa thuận này nhằm mục đích đề cập đến thông tin Bí mật mà Bên nhận đã nhận được cả trước và sau ngày của hợp đồng này. Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt khi chấm dứt quan hệ kinh doanh của các Bên; tuy nhiên, với điều kiện là các nghĩa vụ của Bên nhận đối với Thông tin bí mật sẽ tồn tại trong năm (5) năm sau khi chấm dứt đó.

  Điều khoản chung

Nếu có bất kỳ một văn bản nào khác được ký bởi hai bên mà có điều khoản mâu thuẫn với điều khoản của thỏa thuận này thì sẽ được quy định theo nội dung của văn bản được ký kết tại thời điểm gần nhất.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản vô hiệu đó sẽ không có hiệu lực đối với các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.

public-test

Start: Jan. 7, 2024, midnight

Description: Lưu ý: Các đội thi chỉ submit predictions đúng với từng phase!

private-test

Start: Jan. 20, 2024, midnight

Description: Lưu ý: Các đội thi chỉ submit predictions đúng với từng phase!

Competition Ends

Jan. 20, 2024, midnight

You must be logged in to participate in competitions.

Sign In