AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thông báo về AWS Sage Maker Workshop Training - 14/08/2021

Thân gửi các thí sinh,

BTC Sự kiện AICOVIDVN-115M Challenge thân mời các anh chị tham gia buổi buổi Workshop về SageMaker do AICOVIDVN và AWS Vietnam team hợp tác tổ chức. Thông tin về buổi Workshop như sau:

- Thời gian: 14:00 - 16:00 ngày Thứ Bảy, 14/08/2021 (GMT+7)
- Địa điểm: Trực tuyến trên ứng dụng Chime tại: https://chime.aws/9398277631
- Nội dung của buổi workshop:
- Buổi Workshop sẽ bao gồm phần trình bày từ đội Solution Architect của AWS và các bài hand-on lab để mọi người làm quen với dịch vụ Amazon SageMaker.
- AWS Vietnam team sẽ tài trợ AWS Credits cho người tham gia training và trong quá trình tham gia Challenge. Nên mong các đội vui lòng đăng ký thông tin đầy đủ tại form sau: https://bit.ly/AWS-Sage-Maker-AICOVIDVN

Để tránh các vấn đề về kỹ thuật trong buổi Workshop, các bạn có thể tải sẵn ứng dụng Chime tại: https://aws.amazon.com/chime/download

Lưu ý:
Hiện nay BTC đã có GroupMail để thông tin tới các thi sinh một cách nhanh chóng nhất. Các thí sinh vui lòng tham gia vào group.
GroupMail: https://groups.google.com/g/aicovidvn115m-challenge

Thân gửi
BTC AICOVIDVN 115M Challenge

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ Aug. 10, 2021, 3:16 p.m.
Post in this thread