AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Công bố Bộ dữ liệu Bổ sung và Chuyên mục FAQs

Thân gửi các thí sinh,

Trong bài đăng này, BTC xin gửi tới các thí sinh 02 thông tin quan trọng về cuộc thi:

1. Công bố Bộ dữ liệu bổ sung
Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi nguồn dữ liệu lớn và sát với thực tế để đưa ra giải pháp mang tính khả dụng cao, BTC xin công bố thêm 01 bộ dữ liệu tiếng ho để các đội sử dụng cho mục đích huấn luyện mô hình.
Bộ dữ liệu bổ sung gồm hơn 1,200 dữ liệu tiếng ho. Để sử dụng bộ dữ liệu bổ sung, các thí sinh vui lòng truy cập vào trang thông tin của cuộc thi trên aihub.vn: Participate > Get Data [1].
BTC khuyến khích các thí sinh tận dụng tối đa dữ liệu này trong quá trình huấn luyện (train). Mong rằng nguồn dữ liệu bổ sung sẽ giúp các thí sinh tiếp cận gần hơn với một hướng đi hiệu quả và thực tiễn.

2. Giới thiệu mục Giải đáp thắc mắc (FAQs)
Ngoài ra, BTC đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp trong cuộc thi và sẽ liên tục cập nhật thêm các câu hỏi (FAQs). Các thí sinh vui lòng tham khảo mục FAQs trên website chính thức của cuộc thi [2] trước liên hệ trực tiếp với BTC để giải đáp những thắc mắc riêng.

Lưu ý:
Hiện nay BTC đã có GroupMail để thông tin tới các thi sinh một cách nhanh chóng nhất. Các thí sinh vui lòng tham gia vào group.
GroupMail: https://groups.google.com/g/aicovidvn115m-challenge

[1] https://aihub.vn/competitions/22#participate
[2] https://www.covid.aihub.vn/faqs

Thân gửi,
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ Aug. 9, 2021, 4:58 a.m.
Post in this thread