AICovidVN 115M Challenge: Covid Cough Detection Challenge (Final Round) Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thông báo Quan trọng về Giai đoạn Về đích

Thân gửi các thí sinh,

BTC xin gửi tới các thí sinh 02 thông tin quan trọng liên quan đến Giai đoạn Về đích của cuộc thi AICovidVN-115M Challenge như sau:

THÔNG TIN THỨ NHẤT
BTC xin chân thành ghi nhận những ý kiến phản hồi từ các thí sinh. Đã có một số vấn đề kỹ thuật liên quan tới tính năng BXH xảy ra trong vòng thi mới, vì vậy BTC đã cố gắng khắc phục nhằm tìm ra giải pháp xử lý nhanh chóng và hợp lý nhất với ưu tiên hàng đầu là không ảnh hưởng tới tiến độ của cuộc thi.

BTC xin thông báo Giai đoạn Về Đích (Final Round) của AICovidVN Challenge sẽ được chuyển đến: https://aihub.vn/competitions/22.

Lưu ý
1. Hạn đăng kí tham gia Giai đoạn Về đích theo đường dẫn mới: 07 tháng 08, 2021
2. Sau khi tham gia, các thí sinh thành lập lại đội thi qua tính năng Teams.
3. Lịch trình và những mốc thời gian quan trọng của cuộc thi KHÔNG có sự thay đổi:
- 07 tháng 08, 2021: Hạn đăng kí tham gia Giai đoạn Về đích
- 14 tháng 08, 2021: Hạn sáp nhập đội thi và đăng kí pre-trained model
- 24 tháng 08, 2021: Bắt đầu vòng Private Test - Giai đoạn Về đích
- 28 tháng 08, 2021 23:59:59 (GMT+07): Kết thúc cuộc thi

Rất mong các đội thi thông cảm và tiếp tục tham gia vòng thi Về Đích với tổng giải thưởng 150,000,000VND.

THÔNG TIN THỨ HAI
Ngoài ra, có một số câu hỏi được gửi đến BTC liên quan đến metadata của tập dữ liệu test trong vòng Public Test - Giai đoạn Về đích. BTC xin xác nhận lại rằng tập test data chỉ có audio file, không có metadata đính kèm. Thông tin cụ thể về cấu trúc bộ dữ liệu đã được công bố trên trang thông tin của cuộc thi, các bạn vui lòng truy cập:
- Đường dẫn Giai đoạn Về Đích: https://aihub.vn/competitions/22.
- Mục Participate > Get data > Mô tả chi tiết metadata

BTC xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của các thí sinh.

Trân Trọng
BTC

Posted by: aicovidvn115m-organizers @ July 30, 2021, 1:48 a.m.
Post in this thread