SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Spoken Language Understanding Challenge Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Thắc mắc về pretrained được sử dụng

Em có một thắc mắc sau mong ban tổ chức giải đáp.

Em có đọc điều lệ cuộc thi và thấy có nội dung không được sử dụng pretrained đã được huấn luyện trên các bài toán SLU và NLU. Vậy có nghĩa em vẫn có thể dùng các pretrained model đã được huấn luyện cho bài toán Speech to Text cho cuộc thi có đúng không ạ ?

Mong ban tổ chức giải đáp. Em xin cảm ơn.

Posted by: DuyAnh @ Aug. 18, 2023, 4:57 p.m.
Post in this thread