SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Handwritten Text Recognition Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Số lượng ký tự dài nhất?

Các thầy cô ban tổ chức cho em hỏi về số lượng ký tự tối đa có thể có của một chữ với ạ. Ví dụ trong tập train thì số lượng tối đa của 1 từ là 17, vậy các thầy cô cho em hỏi là số lượng tối đa trong tập public test hay private test có bao giờ nó lớn hơn nhiều như là lên 25 hay 30 k ạ? Em cảm ơn ạ

Posted by: phamhieu412001 @ Sept. 5, 2023, 2:41 a.m.
Post in this thread