SoICT Hackathon 2023 - Vietnamese Handwritten Text Recognition Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> Công khai nhãn của public test và private test

Em xin chào Thầy Cô và Ban Tổ chức ạ!
Cuộc thi SoICT Hackathon 2023 đã kết thúc và cá nhân em nhận thấy dữ liệu và giải pháp của cuộc thi rất có giá trị để tiếp tục phát triển và đánh giá các giải pháp khác.
Vậy nên em mong Thầy Cô có thể công khai nhãn của public test và private test để giúp đỡ các nhóm nghiên cứu dễ dàng hơn trong việc đánh giá nghiên cứu của mình.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô và Ban Tổ chức ạ!

Posted by: gioivuathoi @ Nov. 24, 2023, 2:55 a.m.
Post in this thread