VLSP2021 vieCap4H Challenge: Automatic image caption generation for healthcare domains in Vietnamese Forum

Go back to competition Back to thread list Post in this thread

> PRETRAINED - EXTERNAL DATASET

BTC cho em hỏi về việc sử dụng pretrained model và các dataset khác ngoài cuộc thi do em không tìm thấy những qui định này trên website contest.
Ngoài ra một số mô hình em có thể pretrained trên tập khác sau đó finetune trên dữ liệu cuộc thi có tính hợp lệ không ạ. ( Trong trường hợp không được dùng dataset bên ngoài).

Posted by: meoconxinhxan @ Sept. 28, 2021, 12:29 a.m.

Em cũng muốn hỏi thêm là khi submit kết quả có thể cùng 1 uuid cho ra nhiều captions như trong format của dữ liệu hay không.

Posted by: meoconxinhxan @ Sept. 28, 2021, 12:37 a.m.

Cám ơn câu hỏi của bạn.

Sau khi thảo luận, BTC quyết định các đội cần phải đăng ký để sử dụng các pre-trained models.
Bạn vui lòng liệt kê cụ thể các mô hình được đào tạo trước mà team sử dụng. Bạn chú ý link chung đến toàn bộ kho lưu trữ không được chấp nhận (ví dụ: link đến TorchVision sẽ không được coi là hợp lệ).

Vui lòng trả lời trong diễn đàn này hoặc gửi thư đến BTC để đăng ký các pre-trained models team bạn sử dụng. Với các mô hình tự train, bạn cần có link đến file ZIP, trong file Zip có (1) pre-trained weights, (2) file requirements.txt để cài môi trường, và (3) ví dụ mẫu để load pre-trained models. BTC khuyến khích các đội share pre-trained models qua github kèm link tới pre-train weights qua các dịch vụ lưu trữ file (e.g., Gdrive, Dropbox etc).

Thân gửi,
BTC

Posted by: viecap4h-organizers @ Sept. 30, 2021, 6 a.m.

Chào bạn,

Về câu hỏi thứ hai của bạn, hiện tại challenge chỉ chấp nhận một caption duy nhất cho mỗi uuid.

Thân gửi,
BTC vietCap4h challenge

Posted by: viecap4h-organizers @ Oct. 4, 2021, 2:18 a.m.
Post in this thread